Green Building Council Italia (Włoska Rada Zielonych Budynków)(GBC Italia) jest organizacją typu non-profit, będąca częścią międzynarodowej sieci GBC, która działa w wielu innych krajach; jest członkiem Światowej GBC i partnerem USGBC. Wraz z wymienionymi stowarzyszeniami, organizacja wypełnia następujące cele:
popieranie i przyspieszanie rozpowszechniania kultury zrównoważonego budownictwa, ukierunkowanie transformacji rynku;
kreowanie świadomości opinii publicznej i instytucji w zakresie oddziaływania metod projektowania i konstrukcji budynków na jakość życia obywateli; dostarczenie jasnych parametrów referencyjnych dla firm działających w sektorze; stworzenie zachęt dla firm działających w sektorze w zakresie tworzenia zrównoważonego budownictwa korzystnego dla społeczności

Dzięki umowie partnerskiej z USGBC, GBC Italia dostosowała certyfikat LEED® - Energooszczędne Projekty Przyjazne Środowisku (ang. Leadership in Engergy and Environmental Design), którego parametry ustalają precyzyjne kryteria dla projektowania i realizacji zdrowych budynków - energooszczędnych i charakteryzujących się niskim oddziaływaniem na środowisko.

GBC Italia promuje proces transformacji włoskiego rynku budownictwa: system certyfikacji związany ze znakiem handlowym LEED w rzeczywistości tworzy wartość rynkową dla "zielonych budynków", stymuluje konkurencję pomiędzy firmami w zakresie efektywności środowiskowej budynków i podnosi świadomość odbiorców, nawet wśród użytkowników końcowych.

GBC Italia jest organizacją zdolną do zaangażowania najbardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw włoskich i międzynarodowych w segmencie zrównoważonego budownictwa i ułatwiającą dialog pomiędzy społecznościami najlepiej wykwalifikowanych specjalistów.

Quarella zależy do GBC ITALIA od roku 2011.

Il GREENGUARD Environmental Institute (GEI) jest ochrona zdrowia człowieka i poprawa jakości życia, poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach oraz zredukowanie narażenia ludzi na czynniki chemiczne i inne substancje zanieczyszczające.

GEI wydaje certyfikaty dla produktów i materiałów o niskim poziomie emisji chemicznych i zapewnia zasoby w zakresie wyboru zdrowszych produktów i materiałów dla środowiska wewnętrznego. Wszystkie certyfikowane produkty muszą spełniać rygorystyczne standardy emisji chemicznej na podstawie kryteriów ustalonych przez najważniejsze agencje zdrowia publicznego. Certyfikat GREENGUARD jest szeroko uznawany i akceptowany przez programy zrównoważonego budownictwa i przepisy prawa budowlanego na poziomie światowym.

Więcej informacji na temat Standardów Greenguard i Greenguard Gold.

NSF International jest niezależną organizacją pozarządową typu non-profit, która jest światowym liderem oferującym rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem w oparciu o kryteria zdrowia publicznego i bezpieczeństwa oraz w odniesieniu do interesów wszystkich zaangażowanych stron.

Dla produktów z kolekcji Kwarc, Quarella posiada standard NSF/ANSI 51, który ma zastosowanie dla materiałów i okładzin wykorzystywanych do produkcji przedmiotów, które mają kontakt z żywnością.

Dalsze informacje na temat Standardów Międzynarodowych NSF dla przemysłu spożywczego

Produkty w serii Living kolekcji Kwarc są certyfikowane według standardów NSF.

technical-sheet-LIVING-ENG.pdf