Odwzorowanie produktów Quarella w porównaniu do standardów LEED®


Quarella prowadzi politykę skupioną na kryteriach zrównoważonego środowiska dla jej produktów, aby mogły one spełniać określone parametry wymagane przez system certyfikacji LEED ®.


LEED ® jest procedurą certyfikacji budynków pod względem ich zrównoważonej polityki w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki wodnej, terenu posadowienia budynku, materiałów i zasobów zastosowanych do budowy oraz jakości środowiska pomieszczeń, w kontekście jakości powietrza i komfortu termicznego.


Certyfikacja LEED ® dotyczy budynku, nie produktu, ale jasno wynika z niej fundamentalna rola każdego materiału w celu osiągnięcia ostatecznej oceny. Wszystkie produkty uczestniczące w projekcie mogą przyczynić się do osiągnięcia wyniku, jeśli wypełniają wymagania.


Dzięki swoim produktom Quarella może pomóc wszystkim, którzy chcą uzyskać certyfikat LEED ® dla swoich produktów w poszczególnych kategoriach i ocenach LEED ®.


W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z:
Tel. +39 045 82 90 600 - Email: quarella@quarella.com