Realizacja Posadzek i Okładzin z Kamienia Skonstruowanego przez Quarella.

Następujące wskazówki należy uwzględnić jako wytyczne do standardowego zastosowania w środowisku pomieszczeń, które w żadnym przypadku nie zmieniają odpowiedzialności użytkowników końcowych. W przypadku zastosowania w warunkach innych niż standardowe warunki przyjęte dla budownictwa lądowego, jeśli występują, na przykład, duże obciążenia lub szczególne warunki termiczno-higrometryczne, sytuacje dużej ekspozycji na nasłonecznienie lub obiekty o dużych rozmiarach, zalecane jest zwrócenie się do Biura Technicznego Quarella w celu przeprowadzenia szczegółowego badania.

 • Zasady właściwej instalacji materiałów Quarella nie różnią się znacząco od zasad mających zastosowanie do materiałów ceramicznych i obowiązują dla wszystkich produktów wyprodukowanych w oparciu o marmur i kwarc.
 • Płytki muszą być przechowywane w suchym zadaszonym miejscu, w temperaturze nie niższej niż 5°C.
 • W warunkach standardowych, zalecane są szybkoschnące środki wiążące na bazie cementu (na przykład: Granirapid, Mapei), lub takie same środki wiążące, jakie stosowane są dla ceramiki i kamienia naturalnego. W przypadku płyt o dużych rozmiarach, specjalnych konstrukcji wspierających lub w warunkach naprężenia, muszą być zastosowane kleje dwuskładnikowe. Kolory oparte na marmurze, takie jak "Rosso Levanto" i "Verde Tirreno", zawierają substancje naturalne, które są szczególnie wrażliwe na wilgotność; w związku z tym, do ich instalacji niezbędne są środki wiążące niezwierające wody.
 • Instalacja musi gwarantować przyczepność środka wiążącego na całej powierzchni płytek wykonanych z kawałków marmuru.
 • Podłoże, na którym instalowane są płytki, musi być czyste, zwarte i suche (o wilgotności względnej nie mniejszej niż 2%) i musi mieć wytrzymałość na siłę pociągową nie mniejszą niż 1 N/m2.
 • Instalacja powinna zapewnić rowki uszczelniające o szerokości 2/3 mm pomiędzy płytkami marmurowymi, które mogą być wykonane standardową metodą stosowaną dla ceramiki.
 • Elastyczne (silikon lub PCV) dylatacje muszą być wykonane wzdłuż ścian, w celu zrealizowania odcinka podstawy o wymiarach 4/5 m x 4/5 m
 • Produkty Quarella mogą być stosowane dla posadzek podgrzewanych. W takim przypadku, podłoże musi być absolutnie suche i szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie dylatacji.
 • Płytki mogą być z łatwością przycinane i dostosowane do suchej instalacji zewnętrznej z odpowiednim zabezpieczeniem.
 • Po instalacji, wszystkie produkty, zwłaszcza oparte na marmurze, muszą być zabezpieczone w celu uniknięcia uszkodzeń w postaci zarysowania po otwarciu powierzchni roboczej.
 • Plamy powstałe na skutek zastosowania środków wiążących lub uszczelniających muszą być szybko usunięte. Powierzchnię roboczą należy czyścić naturalnymi detergentami. Należy bezwzględnie unikać stosowania detergentów opartych na kwasach do czyszczenia materiałów opartych na marmurze.
 • Przetworzony kamień, schody i parapety są instalowane w taki sam sposób, jak kamień naturalny.
 • Wszelkie działania w zakresie odnawiania zainstalowanych powierzchni muszą być przeprowadzane podczas instalacji produktów opartych na marmurze, z zastosowaniem odpowiednich maszyn do polerowania. Na powierzchniach kwarcowych, nie jest zalecane powtórne polerowanie podczas instalacji, z uwagi na szczególną odporność tych materiałów.

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z: 

Tel. +48 46 857 24 47 - Email: interstone@interstone.pl